خبری

سهم نیروگاه ها از آلایندگی ذرات معلق هوا چقدر است؟

نیروگاه ها ۶.۳۱ درصد از ذرات معلق را به خود اختصاص می دهند، درحالی که بیش از ۸۰ درصد سهم تولید ذرات معلق ناشی از بخش حمل و نقل است.

بیشتر تماشا کنید

سهم نیروگاه ها از آلایندگی ذرات معلق  هوا چقدر است؟

دکمه بازگشت به بالا