آموزشی

ضرورت توجه به امنیت کودکان در فضای مجازی

همواره به کودکان خود یادآوری کنیم، متن‌هایی که از افراد ناشناس دریافت می کنید نادیده بگیرند؛ یاد بگیرند که چگونه شماره هایی را در همراه خود مسدود کنند و از ارسال شماره خود به صورت آنلاین اجتناب کنند.

بیشتر تماشا کنید

ضرورت توجه به امنیت کودکان در فضای مجازی

دکمه بازگشت به بالا