لهجه شیرین آبادانی چند جوک بامزه از جناب خ

دکمه بازگشت به بالا