مجله زندگی

دفاع آخر همتی در مناظره دوم+ فیلم

در حال بارگذاری...

دفاع آخر همتی در مناظره دوم+ فیلم

ما چه حقی داریم برای زندگی‌‎کردن مردم تصمیم بگیریم. من درمورد ۶۰ درصد جوانی که می‌گویند رای نمی‌دهم صحبت می‌کنم.

دفاع آخر همتی در مناظره دوم+ فیلم

ما چه حقی داریم برای زندگی‌‎کردن مردم تصمیم بگیریم. من درمورد ۶۰ درصد جوانی که می‌گویند رای نمی‌دهم صحبت می‌کنم.

همتی : ما چه حقی داریم برای زندگی‌‎کردن مردم تصمیم بگیریم. من درمورد ۶۰ درصد جوانی که می‌گویند رای نمی‌دهم صحبت می‌کنم.

منبع

دفاع آخر همتی در مناظره دوم+ فیلم
www.afkarnews.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا